متن ترانه مال منی از مهرشاد هابلی متن ترانه مال منی از مهرشاد هابلی

متن ترانه مال منی از مهرشاد هابلی

امشب چرا به اين چشمام خواب نمياد
چرا يكيمون كوتاه نمياد
نگودلت ديگه مارو نميخوادعزيزم
چرا تماسمو رد مي كني
چرا باشونه هام قهر مي كني
داري زندگي رو زهر مي كني
عزيزم
تويه هر جمعي تنهايي نري
حرف رفتنو بامن نزني
شهرومن بهم ميريزم سرتو
هنوزم جايي نميگم بدتو
تويه هر جمعي تنهايي نري
حرف رفتنو بامن نزني
شهرومن بهم ميريزم سرتو
هنوزم جايي نميگم بدتو
چيز زيادي نميخوام ازت
يه كم حواست به من باشه
ميدونم دلت نمياد عشقم
بزاري عاشقه تنهاشه
گفتم جايي نري
مال خوده مني
ريشه به تنم انگاري زدي
گفتم جايي اره مال مني
چقدر قشنگ تو حرف ميزني
تويه هر جمعي تنهايي نري
حرف رفتنو بامن نزني
شهرومن بهم ميريزم سرتو
هنوزم جايي نميگم بدتو