متن ترانه بیا از مهرشاد کاووسی متن ترانه بیا از مهرشاد کاووسی

متن ترانه بیا از مهرشاد کاووسی

گفتی میشی بالو پرم
گفتی رو‌حرفت حرف نمیزنم
گفتی وقتی حالم بده
فقط با خودت حرف بزنم
کجایی که بده حالم
انگار ریخته تو دلم غم عالم
اگه بیام ببینمت خودمو تو بغلت جا میزارم
بیا آبو جارو کردم کوچرو
رنگ زدم دیوارای خونرو
بیا من همیشه منتظرم
جلو چشامی هرجا برم
بیای دوباره بتابی به من
فقط دیگه عشقه یه طرفه نه
دیگه دعوا و بهونه نه
دیگه اون که عاشق کنه نمونه نه
این همه حس بت دارم
توهم این دفعه رو کوتاه بیا
اره حق بت میدم
کم گذاشتم این اخریا
ولی دوست دارم
هرجا میری بگو با منیا
چقدر حس بت دارم
هیچ کی که مثه من به تو نمیاد
بیا آبو جارو کردم کوچرو
رنگ زدم دیوارای خونرو
بیا من همیشه منتظرم
جلو چشامی هرجا برم
بیای دوباره بتابی به من
فقط دیگه عشقه یه طرفه نه
دیگه دعوا و بهونه نه
دیگه اون که عاشق کنه نمونه نه