متن ترانه به خاطر من از میثم قربانی متن ترانه به خاطر من از میثم قربانی

متن ترانه به خاطر من از میثم قربانی

گریه شب آروم نمیکنم حالمو
کی میتونه بعد تو برسه به دادمو
شاید این حقه منه ک بی تو تنها شم
خسته تر از هر روز این فکرو خیالات شم
چرا هر کاری کردم تو نیومد به چشت
ی بار به خاطر من پا نذاشتی رو دلت
چرا هرکاری کردم که جلودارت بشم
ی جوری هر دفعه میزدی زیر مشت گله
فکر میکردم ک رابطم باهات ادامه داره
فکر میکردم تو آسمونمی تو تک ستاره
فکر میکردم اگه دنیا سرم خراب شه
فقط تویی ک میمونی با قلب من دوباره
چرا هر کاری کردم تو نیومد به چشت
ی بار به خاطر من پا نذاشتی رو دلت
چرا هرکاری کردم که جلودارت بشم
ی جوری هر دفعه میزدی زیر مشت گله