متن ترانه به تو فکر میکنم از میلاد بهمنی متن ترانه به تو فکر میکنم از میلاد بهمنی

متن ترانه به تو فکر میکنم از میلاد بهمنی

بیا که نبودنت داره خرابم میکنه
حسرت یه لحظه داشتنت یه روز تمامم میکنه
شبا تا صبح میشینم
به بودنت فکر میکنم
خودمو بدون غم
کنار تو حس میکنم
تو سکوت لحظه ها
توی بارون و صدا
توی ماشین تو خیابون
فقط به تو فکر میکنم
وسط مهمونی ها
اون گوشه تو کافه ها
با سکوت و با صدا
فقط به تو فکر میکنم
بیا که دلم گرفته
بدون تو چیکار کنم
مث یه دیوونه هرشب
واسه تو گریه میکنم
بیا که دوباره من
حال دلم عوض بشه
بیا قبل اینکه چشمام
واسه همیشه کور بشه
تو سکوت لحظه ها
توی بارون و صدا
توی ماشین تو خیابون
فقط به تو فکر میکنم
وسط مهمونی ها
اون گوشه تو کافه ها
با سکوت و با صدا
فقط به تو فکر میکنم