متن ترانه پرچم دار از میلاد جعفری متن ترانه پرچم دار از میلاد جعفری

متن ترانه پرچم دار از میلاد جعفری

دلم ماله تو شده خب بگو به همه
حالا دله تو ماله خودمه
میدم اره جونم واست
اما واسه تو خیلی کمه
ماروباهم هرکی دیده میگه چقدچفته همن
شدی خوده خوده خودم دلیل خوشبختیه من
همه جوره حست میکنم خودمی انگار
احالا به بعد عشق منو بزار رو تکرار
حالا دیگه تو شهر دلم شدی پرچمدار
میدونم ک هرکی سره رامون باشه جلوش وامیستی
اینو مطمئم میدونم مثل بقیه نیستی
کسی نمیشه مثل تو کاملا میفهمم حستو
وره دل خودم بمون با تو میمونم تا پایه جون
همه جوره حست میکنم خودمی انگار
ا حالا به بعد عشق منو بزار رو تکرار
حالا دیگه تو شهر دلم شدی پرچمدار