متن ترانه کاش از محمد احمدوند متن ترانه کاش از محمد احمدوند

متن ترانه کاش از محمد احمدوند

وه خاطرم دنیا رنجای
وه ناو قلبت بیمه زندانی
هایمه ناو یه کلبه چوبی
چه حالیگه هیچکه نیزانی
عشق و عاشقی نیشانم دای
یه شاخه رز ناو قلبم نای
سیا و سفیده دنیای بی تو
وحشتناکه اگه اگه روژی نای
کاش دواره بایدنو هر روژ وه پیم پیله بکی
آخه زندگی بی تو فرقی وه گرد مردن نیکی
بچو دوریلت بیه هم دواره تیدن او
گرمای آغوشم جایی پیا نیکی
گرمای آغوشم جایی پیا نیکی
نزدیک تر و رگم باو تا دورت بگردم
الان چن روژه که چیده کوره شونت بگردم
کاش دواره بایدنو هر روژ وه پیم پیله بکی
آخه زندگی بی تو فرقی وه گرد مردن نیکی
بچو دوریلت بیه هم دواره تیدن او
گرمای آغوشم جایی وه ناو دنیا پیا نیکی
گرمای آغوشم جایی وه ناو دنیا پیا نیکی