متن ترانه بیقرار از محمد حسین اژدری متن ترانه بیقرار از محمد حسین اژدری

متن ترانه بیقرار از محمد حسین اژدری

از همه دوره دلم
به تو نزدیک ولی
نزار تنها بمونم
تو که جامو بلدی
بدی کردی به دلم
اما دلم مال توعه
پشت این پنجره ها
تنها دنبال توعه
بارون به شیشه می‌زنه
فکر تو همش با منه
دلتنگم نزار این همه
بارون به شیشه می‌زنه
فکر تو همش با منه
دلتنگم نزار این همه
نزار این دلخوشی و
از دلم بی تو بره
هیچکسی نیست توی شهر
یه خبر از تو بده
من خودم دورم ازت
اما دلم پیش توعه
کجا بیقراری امشب
که دلم خالی شده
بارون به شیشه می‌زنه
فکر تو همش با منه
دلتنگم نزار این همه
بارون به شیشه می‌زنه
فکر تو همش با منه
دلتنگم نزار این همه