متن ترانه علمای زینبی از محمد حسین حدادیان متن ترانه علمای زینبی از محمد حسین حدادیان

متن ترانه علمای زینبی از محمد حسین حدادیان

فیض ببرن علمای زینبی
از مرحوم سیبویه شنیدم یه مطلبی
میرزای شیرازی رو منبر حوزه
عمامه به زمین زد پای همین روضه
میمونه همیشه این روضه به یاد واویلا
دخلت زینب علی ابن زیاد واویلا
خدایا برس به داد کعبه الرزایا
شکسته شد دندان ثنایا خدایا
مصیبه ما اعظمها کرببلا کرببلا
فیض ببره مرحوم حق شناس
میدونم که شب جمعه ها کرببلاس
تو آخر چله وقتی تو بستر بود
تو عالم رویا آقا بهش فرمود
توی سختیا توسل به علی اصغر کن
معجزه میکنه شیرخواره من باور کن
بمیرم از زندگی هنوز نبرده حظی
وای من از تشنگی و تلزی بمیرم
مصیبه ما اعظمها کرببلا کرببلا
فیض ببره سید بحرالعلوم
وقتی کربلا میرفت میشکنه بغض گلو
دسته که راه افتاد شد وقت دیدار و
توی توریج دید مهدی زهرا رو
هروله کنان میگه اباالغریب یا جدا
صلی علیک یا شیب الخضیب یا جدا
بمیرم همه به سمت قتلگاه دویدن
امامو زنده زنده سر بریدن بمیرم