متن ترانه بحر و ماهی از محمد کوزه گر متن ترانه بحر و ماهی از محمد کوزه گر

متن ترانه بحر و ماهی از محمد کوزه گر

نگفتمت مرو آن جا که آشنات منم
در اين سراب فنا چشمه حيات منم
وگر به خشم روي صد هزار سال ز من
به عاقبت به من آيي که منتهات منم
نگفتمت که منم بحر و تو يکي ماهي
مرو به خشک که درياي باصفات منم
نگفتمت که تو را رهزنند و سرد کنند
که آتش و تبش و گرمي هوات منم
اگر چراغ دلي دانک راه خانه کجاست
وگر خداصفتي دانک کدخدات منم