متن ترانه جانم از محسن بهمنی متن ترانه جانم از محسن بهمنی

متن ترانه جانم از محسن بهمنی

جانم ...
عشق تو را به سینه دارم
هوایی گشتم از ازنگاهت
تویی تمام هستی ام
جانم...
به جز هوای تو ندارم
تو اوج سرخوشی حالم
توی تمام مستی ام
عشق تو از سر عادت نیست
دیدارت جز یه عبادت نیست
احوالم وصل به حال تو
این احساس جنس خیانت نیست
با عشق
به قلب و جان من نشستی
به جز خودم دلی نبستی
شدی تومه  باورم
میشه؟
همیشه پای من بموني
چقدر تو ناز و مهربوني
هوات نميره از سرم
عشق تو از سر عادت نیست
دیدارت جز یه عبادت نیست
احوالم وصل به حال تو
این احساس جنس خیانت نیست