متن ترانه هولم نده از مرتضی اسدی متن ترانه هولم نده از مرتضی اسدی

متن ترانه هولم نده از مرتضی اسدی

هولم نده خودم میپرم پایین
واسم بسه یه چند لحظه ازادی
نمیلرزه پاهام محکم ترینه
ببین بازم چشام میخواد ببینه
روبرو موبه مو عمرمو میبینم
ترس میاد تو دلم من ازش میگیرم
نمیخوام نمیخوام اینجارو نه نه نه
پرت نکن حواسمو‌ نمیخوام برگردم
میرم یه سایست دنبالم
میگه همیشه هست با من
اروم گرفت که دستامو
هیچی نموند ازش یادم
چقدر سخته دلی که تو این سینست
نه این من نیستم میدونم یکی دیگست
مث کوه غمام جمع شده روهم
نمیدونم کجا گم شده روحم
روبرو مو به مو عمرمو میبینم
ترس میاد تو دلم من ازش میگیرم
نمیخوام نمیخوام اینجارو نه نه نه
پرت نکن حواسمو‌نمیخوام برگردم