متن ترانه دیر برگشتی از مرتضی سرمدی متن ترانه دیر برگشتی از مرتضی سرمدی

متن ترانه دیر برگشتی از مرتضی سرمدی

دیر برگشتی
تو رو یه مدتی میشه ندیده کسی با من
داره زندگی میکنه دیگه بی کسی با من
دیر برگشتی
شبیه جسدی که دریا آورده به ساحل
نبودنه تو عادی شد واسم
وجودِ تو خیانتِ بازم
بتو هیچ اعتمادی نیست نه
بدونِ تو دنیامو میسازم
حیف شد...
چ علاقه ای بتو من داشتم
هرچی میگفتی رو چشام میزاشتم
گرفتی از من اونهمه احساسو
منم چاره ای جز رفتن نداشتم