متن ترانه تو چطوری از مرتضی زارعان متن ترانه تو چطوری از مرتضی زارعان

متن ترانه تو چطوری از مرتضی زارعان

من که احوالی ندارم ولی دوس دارم بدونم
تو چطوری و چطوری میگذرونی روزگارو
من که با گریه و زاری ولی دوس دارم بدونم
تو چطوری میگذرونی لحظه های تلخ انتظارو
من که هر شب گُر میگیرم
تو چطوری؟
میدونم چیزی نمونده که بمیرم
تو چطوری؟
من که یک گوشه میشینم، مرگمو دارم جلو چشام میبینم
تو چطوری؟
نذارم کنار؛ به یادت بیار منو عشقمو
منو عشقمو
برای یه بار یه جایی بذار واسه عشقمون نرو
نبود تو واسه گریم بهونم شد
بهت گفتم که میمیرم همونم شد
برام راهی به جز مردن نمیمونه
دوست دارم؛ دوست دارم ولی از تو دلم خونِ