متن ترانه کنار تو از مصطفی عربیان متن ترانه کنار تو از مصطفی عربیان

متن ترانه کنار تو از مصطفی عربیان

من سیر نمیشم
کنار تو پیر نمیشم
گیر که میشم
به چشای تو خیره میشم
هواتو دارم
من همچی با تو دارم
لباتو دارم
دوست دارم هاتو دارم
میدونی چشمای تو خاصه
دل من میره همش واسه
وقتی که اسممو تو با عشق صدا میکنی
بگو قلبم همش مال تو
میام هرجایی دنبال تو
میدونی عاشق چشماتم نگام میکنی
گل خوش رنگ مغرورم
من از این ادما دورم
واسه تو خیلی من صبورم
دوست دارم
باتو رویاهام چه رنگی شد
سر عشق تو چه جنگی شد
چقد دنیای قشنگی شد
دوست دارم
دوره کردم
قدیمارو توبه کردم
دورت بگردم
نباشی من پر دردم
برا تو مستم
دیوونگی هاتو هستم
من با تو بستم
تا ته مسیرم هستم
میدونی چشمای تو خاصه
دل من میره همش واسه
وقتی که اسممو تو با عشق صدا میکنی
بگو قلبم همش مال تو
میام هرجایی دنبال تو
میدونی عاشق چشماتم نگام میکنی
گل خوش رنگ مغرورم
من از این ادما دورم
واسه تو خیلی من صبورم
دوست دارم
باتو رویاهام چه رنگی شد
سر عشق تو چه جنگی شد
چقد دنیای قشنگی شد
دوست دارم