متن ترانه رد پا از مصطفی آشتیانی متن ترانه رد پا از مصطفی آشتیانی

متن ترانه رد پا از مصطفی آشتیانی

رد پاي عشق تو مونده توي خونم
اين روزا عاشقم و خيلي ديوونم
جنونه اين حالي كه من با تو دارم
نميشه از تو من چشم بردارم
اين روزا عاشقم و پرته حواسم
چه خوبه كه عطر تو ميگيره لباسم
تو شدي سهم من از تقديرم
اومدنت رو دارم جشن ميگيرم
نميخوام دور بشي ازم يه ساعت
اره نگام كن با همين حالت
همش دورو برم باش كه با تو خوبم
اين حس يه عشقه نه اينكه عادت
تو حسابت واسه من ،از همه دنيا جداس
به تو خيلي دارم احساس
با تو غم هام شده پَر با تو خوبه دردسر
جات تو قلب من همين جاس