متن ترانه خط قرمز از پیام مهاجر متن ترانه خط قرمز از پیام مهاجر

متن ترانه خط قرمز از پیام مهاجر

انقده بازیم نده حالم بده جون عزیزت
من کم آوردم دیگ از دست تو شدم مریضت
مگه ی آدم چقد میتونه دلتنگ یکی شه
باشه هر چی تو بگی اما دیگ این آخریشه
دل و بردی سپردی منو به این دنیای نامرد
دیگ ندارم بگم خسته شدی بیا برگرد
همه چیم رو هواس کسی از تو نخواست پشیمون شی
واسم فرقی نداره چراغ دل دیگرون شی
حواسم پرت تو هرجا که هی حرف تو میشه
شوخی با کسی ندارم تو نفسمی همیشه
خط قرمزم تویی اینجوری که هواتو دارم
نمیخوام ببخشمت اما واست کم نمیزارم
دل و بردی سپردی منو به این دنیای نامرد
دیگ دل ندارم بگم خسته شدی بیا برگرد
همه چیم رو هواس کسی از تو نخواست پشیمون شی
واسم فرقی نداره عزیز دل دیگرون شی