متن ترانه قفس از پژمان مبرا متن ترانه قفس از پژمان مبرا

متن ترانه قفس از پژمان مبرا

میخندم اما شاد بودن رو نمی‌فهمم
حال خوش فرهاد بودن رو نمی‌فهمم
حالم تو این زندون پر از غم درد یعنی که
تو ی قفس آزاد بودن رو نمی‌فهمم
این زندگی تا روز مرگم داستان داره
یک قایقم که توی طوفان بادبان داره
حالم شبیه مادری افسرده میشد که
یک هفته تا اعدام فرزندش زمان داره
خستم از این دنیای تلخ رو به تکرار
از اینکه بازه پنجره اما به دیوار
امید یعنی چشم گریونم به راهت
تقدیر یعنی زندگی دردیست بسیار