متن ترانه عصر پرتقالی از پیوند متن ترانه عصر پرتقالی از پیوند

متن ترانه عصر پرتقالی از پیوند

عشق من گذشته روخوب یادته ؟
لحظه های رفته رو خوب یادته؟
زیراون چترِ باز، نم نم بارون
پچ پچ حرفامونو شبِ خیابون
شونه به شونه میرفتیم ما دو تا
گفتنیهارو میگفتیم مادوتا
وقتای قدم زدن میونِ جردن
توی هر قدم باز از عاشقی گفتن
یادته میومدی گل میاوردی
واسه من همیشه غصه می خوردی
خوردن قهوه ای حتی یه فنجون
می شدم صددفه فدات و قربون
سرا پای ما بود یه دنیا احساس
برق اون چشمای تو دونه ی الماس
میدونستم اون روزا تو بهتری
واسه من از همه کس تو سرتری
حالا نیستی  ببینی که روزگام
واسه من نمونده صبروقرارم
حالانیستی چه کنم جای توخالی
رفت دیگه عصرقشنگو  پرتقالی