متن ترانه سرسخت از پیوند متن ترانه سرسخت از پیوند

متن ترانه سرسخت از پیوند

دیگه نیستم اون آدم
میکردم حرفتاتو زود باور  
شایدم هنوزم خوابم
نمیره اون روزا از یادم        
همه گفتن من سادم  
هنوز دنبال بدخواتم    
خنجر زدی به قلبم    
باز عاشق اون اخماتم
بارون زد چشماش منو داغون کرد از دریا بیزارم این شبا باز بی خوابم
بارون زد چشماش منو داغون کرد از دریا بیزارم این شبا باز بی خوابم
فک کردی خیلی سرسختم        
نمک نپاش دیگه توهم روی زخمم    
از آدما بد خستم عشق دادم ولی الان برعکسم  
قلبمو جا گذاشتم    
هرچی داشتم و دادم براش من
این روزارو سرکردم  
همه رفتن ولی اون چشاش نه          
بارون زد چشماش منو داغون کرد از دریا بیزارم این شبا باز بی خوابم
بارون زد چشماش منو داغون کرد از دریا بیزارم این شبا باز بی خوابم