متن ترانه جان و جهان از رها متن ترانه جان و جهان از رها

متن ترانه جان و جهان از رها

از عشق تو هرگز نشوم خسته عالم
دیوانه منم عشق تویی هردوجهانم
در خلوت و تنهایی من فکر تو جاریست
تیرت به دلم خورده و این تیر چه کاریست
تا آخر جانم نفسای تو هوامه
من مست توام عشق تو هر لحظه باهامه
دیوانه دیوانگیم جان و جهانم
از حال و هوای خود مرا حی نرهانم
در سیردو چشمم تو پری روی زمانی
دیوانه و بی تاب شوم گر تو نمانی
در خلوت و تنهایی من فکر تو جاریست
تیرت به دلم خورده و این تیر چه کاریست
تا آخر جانم نفسای تو هوامه
من مست توام عشق تو هر لحظه باهامه
دیوانه دیوانگیم جان و جهانم
از حال و هوای خود مرا حی مرهانم