متن ترانه کیه که تکه از سعید شایاس متن ترانه کیه که تکه از سعید شایاس

متن ترانه کیه که تکه از سعید شایاس

کیه که تکه زن ایرونی کی با نمکه دخترایرونی
کیه که تکه زن ایرونی کی با نمکه دخترایرونی
همه دنیاروگشتم تا به اینجا رسیدم
من میگم مثل زن ایرونی هیچ جا ندیدم
زن ایرونی تکه خوشگل وبا نمکه
دخترایرونی قشنگه توی دنیا هم تکه
دخترایرونی باغیرته اون مظهرشهامته
زن ایرونی ونجابتش قربون وقد وقامتش
زن ایرونی تکه خوشگل وبا نمکه
دخترایرونی قشنگه توی دنیا هم تکه
دخترایرونی نازداره چون وچرا نداره
اونی که میگن آتیشپاره چه رنگ و رویی داره
اون گل مشرق زمینه عاشق بشه عاشقترینه
وقتیکه به پات بشینه با وفاست حسنش مینه
زن ایرونی تکه خوشگل وبا نمکه
دخترایرونی قشنگه توی دنیا هم تکه