متن ترانه دوراهی از سام مومنی متن ترانه دوراهی از سام مومنی

متن ترانه دوراهی از سام مومنی

مثل ماه که تو شب تار‌ میمونه تا به صبح بیدار
اومدی تو سرنوشتم واست از خودم نوشتم
مثل اون دل دیوونه که هیچ جا نداره خونه
اومدی تو سرنوشتم واست از دلم نوشتم
مثل یه خسته ز راهی که مونده سر دوراهی
اومدی تو سرنوشتم واست از غمم نوشتم
مثل یک طلوع روشن منم و بتاب تو بر من
اومدی تو سرنوشتم تو شدی تموم عشقم
نوشتم که بی تو تنهام بیا برگرد توی شبهام
بیا و مرهمی بگذار رو زخمام روی دردام
نگذار تا دلم بگیره عشق تو پایون بگیره
دلو از قفس رها کن بگذار بال و پر بگیره
مثل یه خسته ز راهی که مونده سر دوراهی
اومدی تو سرنوشتم واست از غمم نوشتم
مثل یک طلوع روشن منم و بتاب تو بر من
اومدی تو سرنوشتم تو شدی تموم عشقم