متن ترانه وقت اضافه از ساواش موزیک متن ترانه وقت اضافه از ساواش موزیک

متن ترانه وقت اضافه از ساواش موزیک

به من پناه بده که تو
بشی برام یه معجره
باور کنم که پیشمی
حتی بدون اجازه
دست از تو من نمیکشم
ما این همه راه اومدیم
هم روز بارونی دیدیم
هم خیس شدیم هم خندیدیم
برای دوست داشتن تو نیازی به وقت اضافه نیست
یه لحظه که دوری از من همه چی از هم میپاشه
برای دوست داشتن تو نیازی به وقت اضافه نیست
با یه نفس با من
تو تموم زندگیم
مثل عشقی که گذشت
مثل همین دیوونگی
دست از تو من نمیکشم
ما این همه راه اومدیم
هم روز بارونی دیدیم
هم خیس شدیم هم خندیدیم
برای دوست داشتن تو نیازی به وقت اضافه نیست
یه لحظه که دوری از من همه چی از هم میپاشه
برای دوست داشتن تو نیازی به وقت اضافه نیست