متن ترانه شانس از شاهین شمس متن ترانه شانس از شاهین شمس

متن ترانه شانس از شاهین شمس

میدونه که درگیر شم تو فکرشم خیلی بد
تیرش نشسته به هدف خوده خوده این قلبو زد
دست و پام و گم میکنم وقتی تو زندگیم اومد
با بودنش دریای حسم شده دچار جزر و مد
شانسم‌زده اینبار فقط باید
جلوش حفظ ظاهر کنم
وقتی اومد پیشم نشست
اما بازم دلم آروم نمیشه
عقربه های ساعتم میدوان و آروم‌ندارن
هر بار دارن تند تر میشن پا به پای ضربان دل من
حال و‌هوام‌ عوض میشه وقتی نگام میکنه
اون چشاش تو‌خودش آدموگم‌میکنه
وقتی دورم از اون انگار میخوام ازهم‌بپاشم
هر بار پیشم میشینه
دست و‌ دلمو‌می‌بازم
شانسم‌زده اینبار فقط باید
جلوش حفظ ظاهر کنم
وقتی اومد پیشم نشست
اما بازم دلم آروم نمیشه
عقربه های ساعتم میدوان و آروم‌ندارن
هر بار دارن تند تر میشن پا به پای ضربان دل من