متن ترانه دست گل از شاهین طاها متن ترانه دست گل از شاهین طاها

متن ترانه دست گل از شاهین طاها

آرامش قلبمی
هم عشقمی هم رفیقمی
میترسم هر جایی حرفتو بزنم
اخه حسود زیاده و تو نفس منی
روحمو آزاد میکنه نگات
دست دلم نیست که تورو نخواد
یه عالمه فکر خوب دارم
با ذوقشون شبارو بیخوابم
با یه دسته گل میام باز کن راهارو برام
همین روزاس که پیشت با دست پر بیام
با یه دسته گل میام هر طوری شده میخوام
پل بزنم به قلبتو تا ابد بمونی برام
با یه دسته گل میام باز کن راهارو برام
همین روزاس که پیشت با دست پر بیام
با یه دسته گل میام هر طوری شده میخوام
پل بزنم به قلبتو تا ابد بمونی برام
با صورتت کاری نکن سادگیاشو دوست دارم
با عشق من کاری نکن یه لحظشم تاب ندارم
با عشق من بازی نکن یه لحظشم تاب ندارم
وقتی که از پیشم میری دلم سریع باز میگیره
دنبال بهونه میگرده تا یه قرار باز بچینه
با یه دسته گل میام باز کن راهارو برام
همین روزاس که پیشت با دست پر بیام
با یه دسته گل میام هر طوری شده میخوام
پل بزنم به قلبتو تا ابد بمونی برام
با یه دسته گل میام باز کن راهارو برام
همین روزاس که پیشت با دست پر بیام
با یه دسته گل میام هر طوری شده میخوام
پل بزنم به قلبتو تا ابد بمونی برام