متن ترانه تو رو دوست دارم از شاهکام متن ترانه تو رو دوست دارم از شاهکام

متن ترانه تو رو دوست دارم از شاهکام

با این که خستم ولی هر جا تو کم بیاری من پشتتم
یه سره سوزن غم داشته باشی همون غمت گشتتم
اخه تو برام مثل دریایی و این دلم ساحلت
من پل میزنم هر شب به سمت تو از این دلم تا تهش
بزار و برندارش رو شونم سرتو وقتی که غم داری
چقدر خوبه ما این حس و بهم داریم
هر چقدر تو رو دوست دارم توام داری
بزار و برندارش رو شونم سرتو وقتی که غم داری
چقدر خوبه ما این حس و بهم داریم
هر چقدر تو رو دوست دارم توام داری
پا به پا های توام از هر کسی که دلت پر باشه
مثل یه پروانه دور تو میگردم تا دلت واشه
من میدم جونمو هر جایی که پای تو وسط باشه
بزار و برندارش رو شونم سرتو وقتی که غم داری
چقدر خوبه ما این حس و بهم داریم
هر چقدر تو رو دوست دارم توام داری
بزار و برندارش رو شونم سرتو وقتی که غم داری
چقدر خوبه ما این حس و بهم داریم
هر چقدر تو رو دوست دارم توام داری