متن ترانه آغ گوورچین از شهرام عبدلی متن ترانه آغ گوورچین از شهرام عبدلی

متن ترانه آغ گوورچین از شهرام عبدلی

اوشتو هارا اغ گورچینیم
گتی هارا اغ گورچینیم
اوشدی گتی قایتمادی
قاییتمادی اغ گورچینیم
وورگونیام داغ درنین
گوردویوم هر منظرنین
کارشیسندا پنجرنین
دننیردی بیر آغ گورچین
الریمی ازوادیخجا
خوش اونسیت یاراتیخجا
سو وردیخجه دن اتیخجا
شیله نیردی بیر آغ گورچین
اوشتی هارا آغ گورچینیم
بختی قارا آغ گورچینیم
اوشتی گتی قایتمادی
قاییتمادی آغ گورچینیم
کونلوم انو انوتمادی
او کونلومو اووتمادی
اوشتی گتی قاییتمادی
قاییتمادی آغ گورچینیم
گوزلییه هاراسیندا
گوزلرینین قاراسیندا
بولوتلارین اراسیندا
گیزلنیردی بیر آغ گورچین
اوزاخدان اتماسیدلار داش
گوزلرنده اولاردی می یاش
بو‌ سوگیه یاواش یاواش
اوورنیردی بیر آغ گورچین
اوشتی هارا آغ گورچینیم
بختی قارا آغ گورچینیم
اوشتی گتی قایتمادی
قاییتمادی آغ گورچینیم
کونلوم انو انوتمادی
او کونلومو آووتمادی
اوشتی گتی قاییتمادی
قاییتمادی آغ گورچینیم
اوشتی هارا آغ گورچینیم
قاییتمادی آغ گورچینیم