متن ترانه نفس از شاهرخ موسوی متن ترانه نفس از شاهرخ موسوی

متن ترانه نفس از شاهرخ موسوی

وقتی که بهم خیره میشی
حبسه تو این سینه نفس
چشاتو که دیگه نگم
آتیش میون مرکز
برام تو میمونی فقط
میخوامت حتی به غلط
کسی به شیرینی من
نمیره قربون صدقه ات
من از اوناشم که هر روز برات گل میگیره
کافیه که نگام کنی
کل تن گر بگیره
من از اوناشم که به هیچ کسی قول نمیدم
اما تورو داشته باشم
کوچه رو مهمونی میدم
دست و دلم میلرزه تا بهم میگی عزیزم
به لحن عاشقونه صدای تو مریضم
داره دیوونم میکنه نگاه مهربونت
خودم کنارت میمونم راهو میدم نشونت
من از اوناشم که هر روز برات گل میگیره
کافیه که نگام کنی
کل تن گر بگیره
من از اوناشم که به هیچ کسی قول نمیدم
اما تورو داشته باشم
کوچه رو مهمونی میدم