متن ترانه نگو تو از شاراد متن ترانه نگو تو از شاراد

متن ترانه نگو تو از شاراد

نگو توام مثل همه
من از اوناش نیستم
من اگه بهت هرچی بگم
رو حرفم وایمیسم
من به علاوه تو میشم منفی درد
میرسی تهش به خودم حالا هی تو بگرد
رفتی هرچی باشه ناز شصتت
خب که چی الان کجایی بسه بیا
سپردیم دست کیا
نذار بی تو مجبور بشم به هرکاری دست بزنم
بگرد توی دور و بریات چند نفر مثل منن
نخواه از عشق تو دل بکنم
نذار بی تو مجبور بشم به هرکاری دست بزنم
بگرد توی دور و بریات چند نفر مثل منن
نخواه از عشق تو دل بکنم
اندازه موهای سرت تا الان عشق دیدم
ولی تو واسم فرق داری با همه که من بهت عشق میدم
هرکیو میبینم دور و برم از تو بهش میگم
رفتی هرچی باشه ناز شصتت
نذار بی تو مجبور بشم به هرکاری دست بزنم
بگرد توی دور و بریات چند نفر مثل منن
نخواه از عشق تو دل بکنم
نذار بی تو مجبور بشم به هرکاری دست بزنم
بگرد توی دور و بریات چند نفر مثل منن
نخواه از عشق تو دل بکنم