متن ترانه زندگیم از سینان متن ترانه زندگیم از سینان

متن ترانه زندگیم از سینان

من دلم میره برای چشم سیاه خوشگلت
امان اگه یه روز تورو نبینمت چه مشکله
مخاطب خاص دلم نگین تاج سرمی
واسه تو دنیامو میدم آخه همه جون منی
زندگی یعنی منو با عشق نگام کنی
وقتی از در توو میام عشقم صدام کنی
تو میتونی هی بخندی و با خندت دردمو دوا کنی
زندگی یعنی منو با عشق نگام کنی
وقتی از در توو میام عشقم صدام کنی
تو میتونی هی بخندی و با خندت دردمو دوا کنی
توی هفتا آسمون شدی یه تک ستاره
حال خوش منو کسی جز خود من نداره
به پاش میمونم تا ابد اگه نفس بذاره
نمیذارم بره اگه سنگم بخواد بباره
زندگی یعنی منو با عشق نگام کنی
وقتی از در توو میام عشقم صدام کنی
تو میتونی هی بخندی و با خندت دردمو دوا کنی
زندگی یعنی منو با عشق نگام کنی
وقتی از در توو میام عشقم صدام کنی
تو میتونی هی بخندی و با خندت دردمو دوا کنی