متن ترانه کولی از سهیل جامی متن ترانه کولی از سهیل جامی

متن ترانه کولی از سهیل جامی

در نگاه تو زندگی کردم خواب و رویا را
لای موهایت گم کنم شاید کل دنیا را
با تماشایت کوره ای آتش در دلم دارم
میروم تا این قلب زخمی را به تو بسپارم
نم نم باران ، عطر موهای تو ، دختر کولی
ماه شبم شده ، روی زیبای تو ، دختر کولی
وای اگر بی تو من زیر باران بمانم
جای دستان تو غم بشیند به جانم
با تماشایت کوره ای آتش در دلم دارم
میروم تا این قلب زخمی را به تو بسپارم
نم نم باران ، عطر موهای تو ، دختر کولی
ماه شبم شده ، روی زیبای تو ، دختر کولی