متن ترانه بغل خدا از سهیل رحمانی و بابی متن ترانه بغل خدا از سهیل رحمانی و بابی

متن ترانه بغل خدا از سهیل رحمانی و بابی

عشق میکنم کنارمی
انگاری ست منی
دوس دارم بازم مث قدیم
منو تو لش تو اتاق می
واستو میزدم غید تنی
تو میدونی واسمن عین تونی
همه جا کن تو رومن حساب
نبینم یموقع هستی طوری
همه کارام میشه با تو روال
بغلتو کمه واسه یبار
همچی حال میده روبه رام
با تو حتی نبینمت تو رو یسال
اسمتو غسم اولو اخر میدونی
فرق داری باهمه
واسمن
لازمم
شدیدا بت
باتوم حل میشه مسئله
هیچکسی نمیشه بدلت
نمیخوام
عزیزم
نریتوم هیف
همه کارام میشه با تو روال
بغلتو کمه واسه یبار
همچی حال میده روبه رام
با تو حتی نبینمت تو رو یسال
باتو نمیاد سمتم بار منفی
عشقو حال تو فاز تفریح
عین ما نی حال ردی
دوستدارم همش لازمم شی
واسمن فرقی نداره کجام
وسط بیابون یا ناکجا
همیشه خوشحالم پیشتو
چون کنارت انگار بغل خدام