متن ترانه پا پیچ از سهراب نوربخش متن ترانه پا پیچ از سهراب نوربخش

متن ترانه پا پیچ از سهراب نوربخش

از پیشم رفتی مثل عطر از رو تنم
از چی دلت ترسید از من یا دوست داشتنم؟
روم چشاتو‌ بستی نزاشتی هیچ حرفی،
باشه دیگه بینمونو آروم درو بستی،
من موندم دل تنگایمو گوشه خیابون
هی میشنم زل میزنم به شرشر بارون
من دلم داغونتر از قبل میشه آروم چشام تر
،پیشم نیستی تو دیگه قلبت منو آسون ولم کرد
دیوونه اسم تو هنوز دور این گردنمه
خاطرهات دیگه داره قلبمو از جا میکنه
یادت نره که اون دوتا چشمات فقط مال منه
چی میشه برگردی پیشم وقتی که بارون میزنه
هیچی نیست مثل قبلنا عادیم برات،،
سردی شدی ازم بد شدی باهام،،
منه دیوونه پاپیچت بودم تا پیش بودم،،
حتی یه لحظه فکر نکردی که شاید لایقت بودم،،
دیوونه اسم تو هنوز دور این گردنمه
خاطرهات دیگه داره قلبمو از جا میکنه
یادت نره که اون دوتا چشمات فقط مال منه
چی میشه برگردی پیشم وقتی که بارون میزنه