متن ترانه از دستم نرو از سروش یکتا متن ترانه از دستم نرو از سروش یکتا

متن ترانه از دستم نرو از سروش یکتا

پائیز اومده بارون زده آروم..
من حالم بده، تنهام بی اون
باید ببینی حالمو من موندمُ  روزای بارونی
تو رو قسم دادم نرو،  شاید بمونی
از دستم نرو من دیونه میشم بعدِ تو
از دستم نرو من باید بمونم پیش تو
از دستم نرو من باید بمیرم جای تو
از دستم نرو من دیونه میشم بعد توُ
رفتی گلا پرپر شد حال دلم بدتر شد
با رقص موهات دنیا بهم ریخت انگار
موند عکس تو رو دیوار با من ببار ای بارون
بی اون ندارم آروم از من جدای میشی تو قلب
این خیابون....