متن ترانه قسم از سروش یکتا متن ترانه قسم از سروش یکتا

متن ترانه قسم از سروش یکتا

واسه ی چی ازم دلخور شدی تو این بارون نرو
بمون دلمو نشکن
واسه ی چی ازم دلخور شدی نمیتونم
بدون تو بمون عاشقت هستم نگیر دنیاتو از من
تو قسم خوردی واسم عمری واسم جونت رو میدی
قسم خوردی واسم بی من اصن جایی نمیری
حتی از قبل تو رو بیشتر میخوام
تو فقط موندی برام،، تو رو میخوام برای همیشه
از من نگذر نده قلبم رو عذاب نرو از من تو نخواه
نمیزارم بری نه نمیشه!
تو قسم خوردی واسم عمری واسم جونت رو میدی
قسم خوردی واسم بی من اصن جایی نمیری