متن ترانه عطر تنت از طاها محرابی متن ترانه عطر تنت از طاها محرابی

متن ترانه عطر تنت از طاها محرابی

عطر تنت عطر خدا
اسم توئه ذکر دعا
گرمه تنت گرمه لبات
مثل حریق نفسات
دو چشم خسته‌ی تو
سیاه تر از روز عزا
سیاه تر از روز عزا
سرخ لبت مثل گلا
گلهای روی چمنا
ترس نداشتن تنت
خنجر تیز و بی صداس
صدام بکن صدای تو
قشنگ تر از رودخونه هاس
عشقت به من امانته
ناجی و پر صلابته
دردو فراموش میکنه
وقتی دلم یاد شماس
هر جا بری مال منی
قبله‌ی من رو به شماس
قبله‌ی من رو به شماس