متن ترانه هموطن از طاها محرابی متن ترانه هموطن از طاها محرابی

متن ترانه هموطن از طاها محرابی

میون این همه ماشین و آهن
میون این همه خونه و آدم
میون این همه کوچه‌ی باریک
میون این همه شب های تاریک
میون این همه غمو تباهی
تو نوری شعله‌ای در این سیاهی
تو کوهی استواری و دلیری
شهامت رو به دنیا درس میدی
تو کوهی استواری و دلیری
شهامت رو به دنیا درس میدی
منو تو هر دومون از یک دیاریم
همه روزای بد رو میشُماریم
دل دنیا نمیسوزه برامون
منو تو هموطن مرده خدامون
منو در پیِ کاشانه هستیم
همش آواره و بی خانه هستیم
تویی تنها دلیل بودن من
تویی یادآور روزای روشن
تو کوهی استواری و دلیری
شهامت رو به دنیا درس میدی
تو کوهی استواری و دلیری
شهامت رو به دنیا درس میدی