متن ترانه هرگز از طاها محرابی متن ترانه هرگز از طاها محرابی

متن ترانه هرگز از طاها محرابی

هرگز نگاه سرد تو سیرم نکرده
زلف سیاه تو مرا دیوانه کرده
بوی لباس زرد تو بر من سرشته
رنگ خمار چشم تو نور بهشته
در هر کجا در هر زمان عطر تو باقیست
تو میبری من میدهم دل ای تو ساقی
ای بی وفا رحمی بکن این دست آخر
و نه تو را میبینمت روز قیامت
باشد که در آغوشت بمیرم
شاید فراموشت کنم آرام بگیرم
شاید فراموشت کنم آرام بگیرم