متن ترانه خانه خالیست از طاها محرابی متن ترانه خانه خالیست از طاها محرابی

متن ترانه خانه خالیست از طاها محرابی

خانه خالیست صدایت اینجا نیست
تنت در خاکو بویت اینجا نیست
تو کجاییو کجا خواهی رفت ؟
روز موعود کی است ؟
خوب باشی بد باشی یا که هیچ
میخواهمت میخواهمت نمیر
سرخ باشی یا سیاه یا سپید
نفس بکش نفس بکش نمیر
تشنه ام میدوم در پی آبم
نمیرسم نمیرسم ای تو سرابم
بعد تو نور نیست
هیچ چیز جور نیست
بعد تو نیستم ، کیستم !
در جستوجوی چیستم
به کجا باید رفت
راه را گم کرده ام
با تو رنگ میگرفت صورت من
با تو معنا میگرفت بودن من