متن ترانه پاترول از تیها متن ترانه پاترول از تیها

متن ترانه پاترول از تیها

اینجا هرکی پیش ماس میخنده
اکیپ به آفرود با جنبه
بابا الان مهمه نه آینده
پس بزن زیرش
بری روی ابرا
بد فازیازو بذار واسه فردا
یه روز جنگلیم یه روز صحرا
بره بالا رو به همه دردا
سخند پسندم
یه پاترول قول
یه آفرود خوب
بدو بدو کوله هارو
جا بده تو
بریم اعماق کوه
از همه دور