متن ترانه اولاش از وحید بهرامی متن ترانه اولاش از وحید بهرامی

متن ترانه اولاش از وحید بهرامی

اولاش از ته دل بود عاشقتم گفتنات
دلمو از جا میکند قربون صدقه رفتنات
اولاش خالی میکردی وقتتو تند تند برام
نمیخابیدی تا وقتی مطمن شی روبه رام
اما یهوکمرنگ شدی دور از من دلتگ شدی
زدی زیر قولات یهو گفتی نمیخامت تورو
اما یهو کمرنگ شدی دور از من دلتنگ شدی
زدی زیر قولات یهو گفتی اگه میشه برو
کاش میدونستم عوض میشی یه روز
کاش نمیگفتی به عشقم دل بدوز
اینهمه شکوندی قلبمو بگو
من چرا دیونتم اخه هنوز
اما یهو کمرنگ شدی دور از من دلتنگ شدی
زدی زیر قولات یهو گفتی نمیخامت تورو
اما یهو کمرنگ شدی دور از من دلتنگ شدی
زدی زیر قولات یهو گفتی اگه میشه برو