متن ترانه گل من از وندار متن ترانه گل من از وندار

متن ترانه گل من از وندار

میدونم دلت گرفته تو هم مث من
هرچی حرف تو دلت هس بهم بزن
نده راه به اون چشا گریه رو بس کن
هرجا که دیدی دلت گرفت منو فرض کم
بمیرم نبینم چشمات شده تر گل من
بمیرم نبینم برگات شده زرد گل من
بمیرم نبینم حرفات شده کم گل من
بمیرم نبینم دستات شده سرد گل من
حواسم هست میدونم از چیا پری
میدونم سخت میبافی آسون میبری
درسته دورِ دورم از تو اما
من پیشتم یه عکس تو کیفت همرات
بمیرم نبینم چشمات شده تر گل من
بمیرم نبینم برگات شده زرد گل من
بمیرم نبینم حرفات شده کم گل من
بمیرم نبینم دستات شده سرد گل من