متن ترانه دختر از زکی شمس آبادی متن ترانه دختر از زکی شمس آبادی

متن ترانه دختر از زکی شمس آبادی

گو چیه به من اسمت
بگو چیه به من حست
تورو می‌خواد این دلم خوب
تازه شروع شده قصه
چقدر شیرین زبونت
تو هر چی بگی همونه
تو رو می‌خواد این دلم خوب
اینو کیه که ندونه
صد بار اینو گفتم
تو مثل طلایی دختر
اره رو دست نداری دختر
رو دست نداری
تو‌با این قشنگی ‌‌‌‌.
زدی قلب و نشونه رفتی
اره دیگه تو نذاشتی حرفی
اره دیگه تو نذاشتی
بغلت برای من هیچ جای دنیا نمیشه
گل کمیاب منی مثل تو پیدا نمیشه
بیا این قطره بدون تو که دریا نمیشه عشقم
تب کنی خودم میام تا صبح پرستارت میشم
هیچ کسی نبود بازم خودم طرفدارت میشم
توی این بازی دنیا من خودم یارت میشم
عشقم