متن ترانه بیبی از احمد پارسا متن ترانه بیبی از احمد پارسا

متن ترانه بیبی از احمد پارسا

بیبی بی تو تو تاریکی حبسم پر ترسم پوکید مغزم
بیبی بی تو چیزی سرجاش نیست
انگار شانس نیست تو چشام خاص نیست
نمیدونی چه خبره تو دلم ولولس یه سره
وقتی نیستی دل پر میزنه پر پر میزنه هی پشت سرت
یه سور و صات دلم میخاد میشه بجات کسی نیاد
عشقو چشمات نشونم داد
بیبی من هستم همه جا همراهت
میشم مرهم روی زخمات
مثل نور میشم تو همه شبهات
چشمم شد چشمه مردم از عشقت
مثل جون میخام تورو
حتی تو خوابم تو تب و تابم میبینم خاب تورو
نمیدونی
نمیدونی چه خبره تو دلم ولولس یه سره
وقتی نیستی دل پر میزنه پر پر میزنه هی پشت سرت
عشقو چشمات نشونم داد
بیبی من هستم همه جا همراهت
میشم مرهم روی زخمات
مثل نور میشم تو همه شبهات