متن ترانه چشم به راه از احمدرضا نبی زاده متن ترانه چشم به راه از احمدرضا نبی زاده

متن ترانه چشم به راه از احمدرضا نبی زاده

گل سرخ یادگاره پر پر و خاری تو دستام
عشق تو نشته میونه قلب دردام
یادگار روزی از بخت سیاهم یادگار روزی از بخت سیاهم
رفتی و عشقت نرفت از دل داغم رفتی و اسمت نکرد از لووه خشکم
هنوزم امیدمه نسیم بیاره
عطر خوب با تو‌بودن با تو‌ موندن
هنوزم چشمام براته هنوزم گوشام بزنگه
که رفته یار بی وفام از نو بیاتم
چشم براتم چشم براتم چشم برات
تا به لحظه ای کو‌ نمیرم به انتظار
‌چشم براتم چشم براتم چشم برات
تا به لحظه ای کو نمیرم انتظار
رفتی و مونسم بود تنهایی و غم
غم غم غم
همنشینم محمت و جدایی و درد
رفتی و باقی نزار یادگار
تار مویی ای عزیز بی وفا
چشم براتم چشم براتم چشم برات
تا به لحظه ای کو‌ نمیرم به انتظار
‌چشم براتم چشم براتم چشم برات
تا به لحظه ای کو نمیرم انتظار
جای وفا ویمت که جفا بی وفا
جای وفا ویمت که جفا بی وفا
ادونوم‌ که یه روز اتی با پای خود
که دگه دیره که دگه دیره بی وفا
یا یار مجنون و دیوونست
یا یار مجنون و دیوونست
یا سینه ای خا که بیابونه
یا سینه ای خا که بیابونه
چشم براتم چشم براتم چشم برات
تا به لحظه ای کو‌ نمیرم به انتظار
‌چشم براتم چشم براتم چشم برات
تا به لحظه ای کو نمیرم انتظار