متن ترانه آرزوهای زمینی از اهورا ایمان متن ترانه آرزوهای زمینی از اهورا ایمان

متن ترانه آرزوهای زمینی از اهورا ایمان

به تماشای تو برمی گردم
این جهانیست که دیدن دارد
گرچه آغاز ندارد،اما
آخر قصه شنیدن دارد
چشم می بندم و می بینم باز
عطرها،خاطره ها می رقصند
باز باران و درختان امشب
پشت این پنجره ها می رقصند
بی تماشای تو تنهاتر از آنم که نگو
بی تماشای تو هر لحظه چنانم که نپرس
به تماشای تو زیباتر از آنم که نپرس
به تماشای تو هر خاطره را
سالها چله نشینی کردم
تو بهشتم شدی و از ته دل
آرزوهای زمینی کردم
لب فروبسته و لبریز از تو
از خودم از همه خالی شده ام
محو شهریور چشمان توام
یا از این عشق خیالی شده ام
بی تماشای تو تنهاتر از آنم که نگو
بی تماشای تو هر لحظه چنانم که نپرس
به تماشای تو زیباتر از آنم که نپرس