متن ترانه تپش از ایرو متن ترانه تپش از ایرو

متن ترانه تپش از ایرو

پیچیده تو سر من
بوی عشق تو فقط
من دریا قبول ساحل
تو باشی فقط
کنار تو قلبم پره از آرامش
این همون عشقه که
باتو من میخوامش
دلو دل دارم‌تویی
غم و غمخوارت منم
به خدایارم تویی
عاشق زارت منم
دلو در دارم‌تویی
غم و غمخوارت منم
به خدا یارم تویی
عاشق زارت منم
بیا پیش دلم بگو از عشق تو
اگه دست ب سر کنی میگیره تپش خب
یه موقعه فک نکنی بد میشم من باهات
تو ک جای خود اصلا قربون اون
چشات
دلو در دارم‌تویی
غم و غمخوارت منم
به خدا یارم تویی
عاشق زارت منم
دلو در دارم‌تویی
غم و غمخوارت منم
به خدا یارم تویی
عاشق زارت منم