متن ترانه من از خدامه از آکورد متن ترانه من از خدامه از آکورد

متن ترانه من از خدامه از آکورد

همین که یادتم‌ یهو‌ زنگ‌ میزنی
این حس بین‌ ما‌ خود عشقه یعنی
تو سلیقه منی مگه میشه بد باشی
نگو چشم ، بگو نقاشی
چجوری میشه همیشه ما پیش هم‌ باشیم
من از خدامه
بمونی پیش من‌ نگی بهم‌ خداحافظ
دلشو ندارم دلم ازت جدا شه
بذار مال تو باشه
واسه دیدنم هر وقت‌ میای
حرفم زیاده  ، وقت کم میاد
تو‌ رو بد‌جوری قلبم میخواد
بهت دلگرمم حتی برفم بیاد
میگی پیش من همیشه هم‌ هستی
میگم واسه من حتی همیشه هم بس نیست
به دلم وصلی
تو رو‌ دوست دارمت بشه هر چی