متن ترانه کابوس از علی عباسی متن ترانه کابوس از علی عباسی

متن ترانه کابوس از علی عباسی

جای بیداری و خوابت رو عوض کردن
چشمتو وا میکنی کابوس میبینی
یک صدای زنده هم تو فال خوابت نیست
تو چراغ مرده رو فانوس میبینی
وجودم دار میپاشه سرم کابوس میچینه
سپاه هیتلر روی ملاجم گرم تمرینه
باغ رویاتو تبردارا هرس کردن
از بهارت میوه افسوس میچینی
یک صدای زنده هم تو فال خوابت نیست
چشمتو وا میکنی کابوس میبینی
وجودم دار میپاشه سرم کابوس میچینه
سپاه هیتلر روی ملاجم گرم تمرینه