متن ترانه بی معرفت از علی عطایی متن ترانه بی معرفت از علی عطایی

متن ترانه بی معرفت از علی عطایی

اسمتو آورد یکی
دوباره داغون شدم کجایی کجایی
من دلم تنگه
واسه گم تو خیابون شدن دوتایی دوتایی
یاد اون پاتوق دنجو نم بارون کردم
تو بگی برو برم دوباره باز برگردم
تو که بی‌معرفت نبودی عشق من
بیا بازم بشیم دوباره مثل قبل
بیا آروم یواش مثل اون اولاش
آخه حس تو‌ رو به من هیشکی نداشت
تو که بی‌معرفت نبودی عشق من
بیا بازم بشیم دوباره مثل قبل
بیا آروم یواش مثل اون اولاش
آخه حس تو رو به من هیشکی نداشت
روراست بهم بگو دلت بام چند چنده
حواستو بده نگو دستم بنده
عکست داره برعکس تو باز می‌خنده
تو که بی‌معرفت نبودی عشق من
بیا بازم بشیم دوباره مثل قبل
بیا آروم یواش مثل اون اولاش
آخه حس تو رو به من هیشکی نداشت